Projekt z programu Re-Open UK

Projekt UE

Marcin Labuda „LABTRANS” TRANSPORT, SPEDYCJA, HANDEL realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit w przedsiębiorstwie Marcin Labuda „LABTRANS” TRANSPORT, SPEDYCJA, HANDEL”

Celem projektu jest dostosowanie przedsiębiorstwa działającego na terytorium Polski i dotkniętego negatywnymi skutkami brexit, do nowej pobrexitowej rzeczywistości. Projekt służy utrzymaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo poprzez finansowanie rekompensat za spadek obrotów netto ze Zjednoczonym Królestwem.

Wartość ogółem projektu 73 058,33 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 73 058,33 EUR
 

Przejdź do góry strony