KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LABTRANS Transport Spedycja Handel Marcin Labuda z siedzibą przy ul. Polnej 6, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, tel. 59 8615 597, email: biuro@labtrans.pl,

 2. w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę  skontaktować się pod adresem: biuro@labtrans.pl lub pod wyżej wskazanym numerze telefonu lub osobiście,

 3. dane osobowe Klientów/Kontrahentów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez LABTRANS Transport Spedycja Handel Marcin Labuda:

 1. prawidłowej realizacji umowy,

 2. wykonywania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania do Pani/Pana ofert w ramach naszej współpracy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. art. 6 ust.1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy,

 2. art. 6 ust.1 lit c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe,

 3. art. 6 ust.1 lit f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Pani/Pana ofert oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,

 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy LABTRANS Transport Spedycja Handel Marcin Labuda, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za ich przetwarzanie oraz podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzenia usług księgowych,

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, wykonania zlecenia,

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

 5. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 6. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas współpracy,

 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

LABTRANS Transport Spedycja Handel
/-/
Marcin Labuda


Link do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Przejdź do góry strony